كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
ترزشیابی
ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان - نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند که از 97/01/28 الی 97/02/05 با مراجعه به سایت گلستان نسبت به ارزشیابی اساتید اقدام نمائید.دانشجویانی مجاز به ارزشیابی هستند که گزینه بله را برای حضور در کلاس آن استاد انتخاب کرده باشند.
فايلها
ارزشيابي اساتيد.pdf 195.071 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر