اخبار
اطلاعیه مهم دروس معارف دانشجویان ترم آخر که چند درس از دروس معارف برایشان باقی مانده هر چه سریعتر به آموزش مراجعه نمایند.سایر دانشجویان نیز دقت نمایند در هر ترم الزاما باید یکی از دروس معارف را اخذ نمایند.لازم به ذکر است درس دانش خانواده و جمعیت نیز جز دروس معارف می باشد.