اخبار
دوره تربیت مربی صحیفه سجادیه دوره تربیت مربی صحیفه سجادیه ازچهارشنبه ۹۶/۷/۱۸ توسط معاونت قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دراصفهان برگزار میگردد. جهت شرکت  در این دوره به آموزش پیربکران مراجعه نمایید.